Karepa selts on ühing, mis koondab selle piirkonna arengust huvitatud inimesi, kes ei põlga ära talgutöid ja igasuguseid asjaajamisi, mis seltsiga kaasnevad.

Alaliselt elab piirkonnas ca 200 inimest, kellest enamuse moodustavad pensionärid. On ka peresid, kes käivad lähimates asulates ja linnades tööl või tegelevad ettevõtlusega. Meie kandis on mitu puutöö ja metsandusega tegelevat ettevõtet, ratsatalu, loodustalu ja ravimtaimeaed.

Karepa seltsi piirkond hõlmab enda alla üheksat küla: Toolse, Karepa, Tidriku, Rutja, Eisma, Kiva, Andi, Vainupea ja Pajuveski.

Mittetulundusühing loodi 2003. a. märtsis endise Karepa raamatukogu sõprade seltsi õigusjärglasena. Nimetatud selts oli tegutsenud juba üle kahe aasta.

MTÜ Karepa Selts on kantud äriregistrisse, on oma seitsmeliikmeline juhatus, mis koguneb Karepal kord kuus. Valitud on revisjonikomisjon. Seltsi liikmete arv on üle 60.

Karepa selts korraldab kord kuus väiksemaid istumisi oma kandi inimestele ja suuri pidusid, üritusi toimub harvem. Tuntuks on saanud iga-aastased Karepa Kodukandipäevad.

Vastavalt Vihula Vallavolikogu otsusele kuulub kinnistu ”Karepa rahvamaja” MTÜ Karepa Selts´ile alates 24.03.2004.a. Seega peab selts ise oma maja ülal pidama ja hoolitsema majas toimuva eest. Iga seltsi liige omab justkui tükikest seda toredad maja, aga samas peab endast väga palju andma, sest kogu töö toimub vabatahtlikult ja palgalisi töökohti pole.